Αποστολή σε όλη την Ελλάδα Τηλ. Κέντρο: 2102481000 - 2102481700

Primus Plus Corner Entry

Kαμπίνα Ντουζιέρας με δυο σταθερά και δυο συρρόμενα φύλλα.Γωνιακό άνοιγμα.Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80,90x90, 100x100.Δείτε εδω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Starlet Corner Entry CS

Kαμπίνα ντουζιέρας με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστάσεις 70x70, 80x80, 90x90. Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

PEARL SQUARE

Καμπίνα ντουζιέρας με δυο  σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα, γωνιακό άνοιγμα. Διατίθεται σε διάσταση 90x90.Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

VITALIA SQUARE

Καμπίνα ντουζιέρας τετράγωνη με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Γωνιακό άνοιγμα. Διατίθεται σε διαστάσεις 90x90, 80x80 ,70x70.Δείτε εδω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Corner entry CX

Καμπίνα Ντουζιέρας δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.  Γωνιακό άνοιγμα. Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80, 90x90 .Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

SIGNE SQUARE

Καμπίνα ντουζιέρας τετράγωνη με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.Γωνιακό άνοιγμα .Διατίθεται σε διαστάσεις 90x90, 80x80, 70x70.Δείτε εδω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Pivot PR

Καμπίνα Ντουζιέρας με 1 ανοιγόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80,90x90. Δείτε εδω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Twin Pivot P2R

Καμπίνα ντουζιέρας με δυο ανοιγόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80,90x90. Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Bi-fold BI

Καμπίνα ντουζιέρας με δυο πτυσσόμενα φύλλα . Διατίθεται σε διαστάσεις 70x70, 80x80,90x90. Δείτε εδώ  τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Offset corner entry CX

Καμπίνα ντουζιέρας ασύμμετρη, με δυο σταθερά και δυο συρόμενα .Γωνιακό άνοιγμα .Διατίθεται σε διαστάσεις απο 72x90 - 140x80.Δείτε εδω τις διαστάσεις αναλυτικά , και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Offset Corner

Καμπίνα Ντουζιέρας ασύμμετρη  με δυο σταθερά και δυο συρόμενα.Γωνιακό άνοιγμα .Διατίθεται σε διαστάσεις 72x90 - 140x80.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά, και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Starlet Offset Corner Entry CS

Καμπίνα ντουζιέρας ασύμμετρη με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.Γωνιακό άνοιγμα.Διατίθεται σε διαστάσεις απο 72x90-120x80.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

PEARL ANGOLO

Καμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με 2 σταθερά και 2 συρόμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάση 90x90 .Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Starlet Quadrant QS

Καμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80 & 90x90.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχικά χαρακτηριστικά.

AXIS Quadrant QX

 Καμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80, 90x90, 100x100. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

AXIS Offset Quadrant QX

Kαμπίνα ντουζιέρας ασύμμετρη με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστάσεις 70x90 & 120x80. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

VITALIA ANGOLO

Καμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα .Διατίθεται σε διαστάσεις 90x90 & 80x80.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

SIGNE ANGOLO

Καμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάσεις 90x90 & 80x80 .Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Offset Quadrant

Kαμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική  με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάσεις 70x90.Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Quadrant QR

Kαμπίνα ντουζιέρας ημικυκλική με δυο σταθερά και ενα συρόμενο φύλλο.Διατίθεται σε διαστάσεις 80x80, 90x90, 100x100.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Κυρτό Δίπτυχο Μπανιέρας DGC1200

Κυρτό δίπτυχο μπανιέρας με ενα σταθερό & ενα περιστρεφόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διαστάσεις 120x140.Δείτε εδω τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Plaza Triple Slider (1+2) SL3D

 Kαμπίνα ντουζιέρας ευθύγραμμη  με ενα σταθερό και δυο συρόμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάσεις 90x90 & 100x100 .Δείτε εδω τις διαστάσεις  αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Μονόπτυχο Μπανιέρας DG850&D850

Μονόπτυχο μπανιέρας με ενα περιστρεφόμενο φύλλο.Διατίθεται σε διαστάσεις 85x140.Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Δίπτυχο Mπανιέρας DG1200

Δίπτυχο μπανιέρας μπανιέρας με ενα σταθερό και ενα περιστρεφόμενο φύλλο.Διατίθεται σε διαστάσεις 120x240 .Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Starlet Slider (1+1) SLS

Καμπίνα ντουζιέρας ευθύγραμμη με ενα σταθερό και ένα συρόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διαστάσεις απο 100εκ-150εκ. Δείτε εδω τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

AXIS SLIDER 1+1

Καμπίνα ντουζιέρας με ενα σταθερό & ενα συρόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διαστάσεις απο 100εκ-160εκ. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Mονόπτυχο XG850

Mονόπτυχο μπανιέρας με ενα περιστρεφόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διάσταση 85x140. Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Δίπτυχο μπανιέρας XG1200

Δίπτυχο μπανιέρας με ενα σταθερό και ενα περιστρεφόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διάσταση 120x140. Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Τρίπτυχο Μπανιέρας DT1200

Τρίπτυχο μπανιέρας με τρία αναδιπλούμενα φύλλα.Διατίθεται σε διαστάσεις 120x140.Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Μονόπτυχο μπανιέρας X850

Μονόπτυχο μπανιέρας με ενα περιστρεφόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διάσταση 85x140. Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Διαχωριστικό Μπανιέρας WBD

Διαχωριστικό μπανιέρας (αντιστρεφόμενο) .Διατίθεται σε διαστάσεις 70cm&80cm.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Devon - Bath Slider (2+2) SLB2R

Καμπίνα μπανιέρας με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστασεις 160cm-180cm. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Bath Slider (1+1) SLBX

Καμπίνα μπανιέρας με ενα σταθερό και ενα συρόμενο φύλλο. Διατίθεται σε διαστάσεις 140cm & 150cm. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Bath Slider (2+2) SLB2X

Καμπίνα μπανιέρας με δυο σταθερά και δυο συρόμενα φύλλα. Διατίθεται σε διαστάσεις 160cm-180cm. Δείτε εδώ τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Primus Plus Slider (1+1)

Kαμπίνα ντουζιέρας με ενα  σταθερό και ένα συρόμενο φύλλο..Διατίθεται σε διαστάσεις 100cm-150cm. Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Vision Slider ASL

Καμπίνα ντουζιέρας με ενα σταθερό και ενα συρόμενο φύλλο.Διατίθεται σε διαστάσεις 100cm-160cm.Δείτε εδώ τις διαστάσεις αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σελίδα 1 από 2

Καμπίνες

Είδη Μπάνιου

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτ. : 8:30 - 15:00
Τριτ - Παρασ. : 8:30 - 15:00, 17:30 - 21:00
Σαβ. : 8:30 - 15:00

Σιαραμπής

Λεωφόρος Φυλής 65
Άνω Λιόσια 13341
Αθήνα
email: [email protected]
Τηλ. Κέντρο: 2102481000 - 2102481700

Πολιτική απορρήτου GDPR